Usługi

Doradztwo prawne w zakresie prawa karnego

Doradztwo prawne w zakresie prawa karnego jest niezwykle istotne dla osób, które są oskarżone lub poszkodowane.

Reprezentacja w postępowaniach karnych

Reprezentacja w postępowaniach karnych polega na udzielaniu pomocy prawnej lub pełnomocnictwa przez adwokata.

Obrona w sprawach o wykroczenia

Obrona w sprawach o wykroczenia ma na celu zapewnienie sprawiedliwości oraz ochronę praw i wolności obywateli.

Prowadzenie spraw karnej skarbowej

Prowadzenie spraw karnej skarbowej polega na wyjaśnianiu i dochodzeniu odpowiedzialności osób za popełnienie przestępstw skarbowych

Obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie prawa karnego

Obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie prawa karnego polega na udzielaniu porad prawnych oraz reprezentowaniu przed sądami.

Doradztwo w zakresie prawa rodzinnego

Doradztwo w zakresie prawa rodzinnego jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na skuteczne uregulowanie spraw m.in. związanych z opieką nad dziećmi.

Kompleksowa obsługa prawna

Oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. 

Sporządzanie opinii prawnych i analiz

Oferujemy wsparcie także w zakresie opiniowania i analizy prawnej tak rozmaitych przedsięwzięć gospodarczych jak i pojedynczych umów.

Współpraca ze sprawdzonymi specjalistami

Oferujemy Naszym Klientom wsparcie profesjonalnych doradców podatkowych, rzeczników patentowych a także specjalistów z zakresu psychologii, w tym psychologii biznesu.